Firmast
Projekts GPS
Teenindus

Dynamics
 
Dynamics
- Microsoft Dynamics NAV
- Microsoft Dynamics CRM
- Microsoft Dynamics AX

RUS ENG   

Microsoft Dynamics NAV – integreeritud komplekssüsteem. Süsteem on ettenähtud ettevõtte igat liiki  majandustegevuste automatiseerimiseks ja selle peamisteks funktsionaalseteks valdkondadeks on:

Microsoft Dynamics NAV – Ettevõtte juhtimise eesrindlik tehnoloogia ülemaailmselt tarkvara tootjalt:
hõlmab kõiki ettevõtte aspekte ja võimaldab kiiresti tõsta äri efektiivsust, jooksvate äriprotsesside kontrolli, parendada ärialast koostööd klientide ja partneritega;
Sobib ettevõtetele, mis soovivad saada täielikku ettekujutust ettevõttes toimuvatest protsessidest ning operatiivselt nende käiku mõjutada;
Võimaldab lühikese aja jooksul kasutada kõiki juhtimise komplekssüsteemi eeliseid, seejuures mõistlikke vahendeid investeerides.
 • Finantside juhtimine (FM)

 • Tarneahelate juhtimine (SCM)

 • Kliendisuhete haldamine (CRM)

 • Tootmise juhtimine

 • Projektide juhtimine

 • Personalijuhtimine (HRM)

 • Elektrooniline kaubandusя


Microsoft Dynamics NAV - eelised

Microsoft Dynamics NAV ´il on rida eeliseid, mis eristuvad kasulikult teistest programmilahendustest:

Rakendumise kiirus ja lihtsus – rakendamise standardne metoodika, mis on  läbitöötatud tuhandetes ettevõtetes. Juurutamise tähtajad kõiguvad 2 kuni 10 kuuni.

Lai funktsioonide valik taskukohase hinnaga – on olemas erinevaid Microsoft Dynamics NAV  litsentside soetamise programme: Microsoft Dynamics NAV Small Business (kasutajate arv mitte üle 10 inimese), Microsoft Dynamics NAV Professional (maksimaalsed võimalused mõistliku hinnaga), kasutajate litsentsimine (fikseeritud funktsioonide valik fikseeritud hinnaga).

Omandiõiguse madal tervikmaksumus -  versioonide regulaarne uuendamine ja soodne tugi. Lahenduse toetamise võimalus omajõududega. Versioonide täielik järjepidevus. Standardne Windows´i kasutajaliides.

Süsteemi häälestamise ja muutmise paindlikud võimalused vastavalt äri spetsiifikale – avatud arenduskeskkond võimaldab luua piiramatul arvul erinevate valdkondade alaseid  ja individuaallahendusi.

Mastabeeritavus – süsteemi arendamise võimalus koos äri arenguga. Algetapil soetatakse vaid vajalik funktsioonide valik. Süsteemi võimaluste laiendamise vajaduse tekkimisel ostetakse juurde ka vastav funktsioonide valik.

Laiad integratsiooni võimalused – süsteemi on võimalik integreerida erinevate tarkvara toodetega: finants-majandusliku planeerimise  ja eelarvestamise süsteemidega, raamatupidamise, kliendisuhete juhtimise, arvete ning interneti süsteemidega jne.

Süsteem areneb pidevalt ja omandab uusi võimalusi, mis kajastuvad programmi uutes versioonides ja mida kasutavad selle tarkvara lahenduse praegused ja ka tulevased uued kasutajad. Üle 30 tuhandel ettevõttel kogu maailmas on oma kogemuste najal olnud võimalus veenduda Microsoft Dynamics NAV´i eelistes.

Microsoft Dynamics NAV juurutamine võimaldab:

 • Alustada kiiresti ERP-süsteemi võimaluste kasutamist;
 • Tagada ettevõtte töötajate efektiivne töö ühtses infokeskkonnas;
 • Tugevdada kontrolli ettevõttes toimuvate protsesside üle;
 • Tõhustada operatiivsust ja info saamise õigsust juhtimisalaste otsuste vastuvõtmiseks;
 •  Tagada ettevõtte töötajatele ärioperatsioonide efektiivse kontrolli jaoks piisav info;
 • Tõsta klientidega töötamise kvaliteeti;
 • Suurendada programmilahenduse võimalusi vastavalt ettevõtte kasvule, uute tegevussuundade avamisele, jooksvate äriprotsesside muutumisele;
 • Vähendada ajutisi aruannete ettevalmistamiseks vajalikke kulusid;
 • Vähendada organisatsiooni struktuuriüksuste vahelist  paberkandjal dokumentide ringluse mahtu;
 • Efektiivselt planeerida organisatsiooni tegevust ja teostada kõrvalekallete analüüsi;
 • Maksimaalselt automatiseerida rutiinset tööd ja käsitsitööd. 

Navision pakub veebipõhiseid lahendusi juurdepääsuks ettevõtte infole interneti kaudu, samuti partenrite ja klientidega vastastikuste suhete automatiseerimise võimaldamiseks. Navision´I süsteem on integreeritud selliste rakendustega nagu Microsoft Word, Excel ja Outlook.

Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics CRM  ja Microsoft Dynamics AX vahendite kasutamine põhiplatvormina võib olla põhjendatud keskmise suurusega ja suurtes ettevõtetes. Kliendi soovi korral meie sertifitseeritud spetsialistid, kes on Microsoft´i partneriteks Dynamics´i valdkonnas,  teostavad selle töö kvalifitseeritult .

GSM: (+372) 5 03 28 23
e-mail: contact@net-working.ee

 
© Networking 2003
WebDisain © rocket88