Firmast
Projekts GPS
Teenindus

Projektid


ERP
- ERP - Ettevõtte ressurside planeerinise süsteem
- ERP.Production - Tootmisprotsesside juhtimine
- ERP.Construction - Ehitus-montaaz tegevus
- ERP.Repair - Remonttöö, tehnilinehooldus
- ERP.Finance - Ettevõtte finaantsarvestus
- ERP.Storage - Laoprogrammide kompleks
- ERP.Client - Kliendisuhete juhtimine
Laotarkvara
- Laotarkvara kompleks WMS.Management
- Addressilise säilitamise moodul ja mobiilsed terminalid
- Laotarkvara kompleks IWS.Trade
- Laotarkvara kompleks IWS.Storage
- Laotarkvara IWS.Easy
Raamatupidamiseprogramm
- Germes, raamatupidamisprogramm
- Germes, detailne informatsioon
- Germes, kirjeldus
- Germes: eelarve, finants analüüs
Tarkvara ehitusfirmadele
- Ehituseelarve
- Ehituseelarve, täiendatud
- Ehitusmajandus
Tarkvara transpordifirmadele
- CargoPro-Multi, multimodaalsed veod
- CargoPro, osakoormad
- CargoPro-RF, raudteeveod
- CargoPro-SF, mereveod
- CargoPro-Container, konteinerite müük ja tarnimine
- Kauba ekspedeerimine, autotransport
- MultyEx, tarneketi juhtimine
- Logistikakorralduse arvestus ja analüüs raudtee ekspediitorifirmas
- Vagunipargi haldamine
- Bunker+, punkerdamisprotsessi juhtimine
- Dokumentide TIR automatiseeritud väljatrükk
- Dokumentide CMR, SMGS, EVR automatiseeritud väljatrükk
- Kompleksne asjaajamine autotranspordi ekspediitorifirmas
Tarkvara trükikodajale
- Trükitootmise protsessi juhtimine
- Spetsialiseerunud lao-müügikompleks trükitootmise arvestuseks
Tarkvara kala töötlemise ja kalatööstustele
- Spetsialiseerunud lao-müügikompleks kalatoodangu arvestuseks
- Kala töötlemise tootmisprotsessi juhtimine
Spetsialiseeritud tarkvara
- Electron, elektrikilpide valmistamine (elektripaigaldised)
- Time+, andmete kogumine töötatud aja ja arvestatud töötasu kohta
- CheckingPlus+, mõõtmislabor
- Küttekulu arvestus ja analüüs
- Rattakummi kulumise arvestus ja analüüs
- Auto läbisõidu arvestus ja analüüs (sõidulehed)
- Kulutatud aja arvestus ja analüüs
- Kaubakäive arvestus ja analüüs
- Kompleksne asjaajamine
GPS R&D
- Lühiinformatsioon GPS-süsteemist
- Kasutamine
- Osutatava teenindamise võimalused
- Lihtsustatud töö skeem
- Hääle äratundmise tehnoloogia kasutamise võimalused
- Pihuarvutid
- Loogiline töötlus
- Monitooring ja juhtimine

RUS ENG   

TOOTMISETTEVÕTETE KOMPLEKSE AUTOMATISEERIMISE VÕIMALUSED

Pidevalt kasvava konkurentsi tingimustes on ettevõtted sunnitud optimeerima äriprotsesse ja alandama kulusid. Nende ülesannete üheks kõige efektiivsemaks tööriistaks on ERP-süsteem (ingl. Enterprise Resource Planning System) - ettevõtte ressurside planeerimise süsteem, mis on ettenähtud arvestuse ja juhtimise automatiseerimiseks. ERP-süsteemi juurutamise eesmärk seisneb selles, et tõsta ettevõtte töö kvaliteeti ettevõtte tegevuse läbipaistvuse taseme suurendamise, tootmisprotsesside optimeerimise, ettevõtte tegevuse majanduslike tulemuste saamise automatiseerimis- ja planeerimissüsteemide kasutamise arvel.

ERP juurutamine võimaldab tagada:

- otsuste vastuvõtmiseks kogu vajaliku info olemasolu, ja tulemusena äri juhitavuse, läbipaistvuse suurenemine juhtkonna jaoks;
- kulude, laovarude, praagi, lõpetamata tootmise mahtude vähendamise;
- seadmete seisaku vähendamise;
- toodangu kvaliteedi parendamise;
- tellijate teenindamise kvaliteedi parendamise;
- toodangu kogu elutsükli juhtimise;
- andmete elektroonilise vahetuse sidusettevõtetega;
- ülemineku arvukatelt eraldatud süsteemidelt ühtsesse inforuumi;
- toodangu omahinna ja projektide alaste kulude kontrolli;
Ja palju muid konkurentsieeliseid.

ERP süsteemide aluseks on ühtse andmebaasi loomise printsiip, mis sisaldaks kogu korporatiivset äriinfot ja tagaks sellele samaaegse juurdepääsu ettevõtte mistahes vajalikul arvul töötajatele, kellele on antud vastavad volitused. Andmete muutmist teostatakse süsteemi funktsioonide (funktsionaalsed võimalused) kaudu.

ERP süsteemi peamised funktsioonid:

- konstrueerimise ja tehnoloogiliste spetsifikatsioonide pidamine, mis määravad toodetavate toodete koosseisu, aga ka selle valmistamiseks vajalikud materiaalsed ressursid ja operatsioonid;
- müügi- ja tootmisplaanide kujundamine;
- materjalide ja komplekteerivate osade järgi nõudluse planeerimine, tarnete mahu ja tähtaegade planeerimine toodangu tootmisplaani täitmiseks;
- varude ja kokkuostu juhtimine: lepingute pidamine, tsentraliseeritud kokkuostude realiseerimine, lao- ja tsehhi varude arvestuse ja optimeerimise tagamine;
- tootmisvõimsuste planeerimine ühendatud planeerimisest kuni eraldiseisvate tööpinkide ja seadmete kasutamiseni;
- finantside operatiivne juhtimine, kaasa arvatud äriplaani koostamine ja selle täitmise üle kontrolli teostamine, finants- ja juhtimisarvestus;
- projektide juhtimine, kaasa arvatud nende realiseerimiseks vajalike etappide ja ressurside planeerimine.
- ettevõtte kulude eelarvestamine;

ERP-süsteemid kuuluvad erinevalt nii nimetatud „karbilisest” tarkvarast „raskete” programmitoodete kategooriasse, mis nõuavad üsna pikaajalist kohastumist. ERP-süsteemi ehitatakse üles moodulipõhimõttel, tellijal on võimalik soetada ja juurutada mooduleid järjekorras. Moodulite juurutamise käigus teostatakse nende lõplik kohastumine ja lõplik koostoime häälestus teiste moodulitega.

ERP-süsteemi võib häälestada erinevatele tootmismudelitele, sellistele nagu Kanban, Adaptiivne Tootmissüsteem (AMS - Adaptable Manufacturing System), „katla” meetod jne.

Pakutav ERP-süsteem koosneb mitmest moodulist, mida saab juurutada teineteisest sõltumatult, hiljem ühendades ühtseks tervikuks.

ERP.Production

Võimaldab planeerida, kontrollida, analüüsida ja juhtida tootmisettevõtete tootmisprotsesse.

ERP.Construction

ERP. Construction moodul on ettenähtud planeerimiseks, analüüsiks ja ettevõtte ehitusprotsessi juhtimiseks, lisaks ka andmete automatiseeritud ettevalmistamiseks ehitussfirma objektide majandusliku arvestuse läbiviimisel.

ERP.Repair

ERP.Repair moodul on ettenähtud remonditeenuseid ja tehnilist teenindust osutava ettevõtte tootmisprotsessi organiseerimiseks.

ERP.Finance

On ettenähtud andmete automatiseeritud ettevalmistamiseks tootmisfirma objektide majandusliku arvestuse läbiviimisel.

ERP.Storage

On ettenähtud kaubavoogude juhtimise automatiseerimiseks, suhete organiseerimiseks tarnijate ja tarbijatega, kaubavoogude analüüs ja prognoosimine.

ERP.Client

On ettenähtud klientidega vastastikuste suhete juhtimise automatiseerimiseks.

ERP-süsteemi juurutamise alased teenused 10-20 kasutaja kohta kestavad tavaliselt 3-9 kuud. Maksumus ja kestvus määratakse individuaalselt, sõltuvalt tööde mahust tarkvara adaptatsiooni alal konkreetse ettevõtte tignimustele. Projekti jaoks eelarve planeerimisel on vajalik eelnev Tellija ettevõtte tehnoloogiate analüüs, mille eesmärgiks on mõista tema äri eripärasid ja vajadusi, töötada ühiselt välja nõudmised eelseisva lahenduse jaoks ja selle info alusel pakkuda välja tulevane lahendus.

Antud kompleksi maksumus erineb soodsalt selle arvel, et kogu süsteem on kokkupandud juba aastatega läbi töötatud lahendustest, mis on loodud ühe autori ja programmeerijate kollektiivi poolt tema juhtimisel.

Tarkvara interfeis võib olla igasugune, vastavalt kliendi soovile (eesti-, vene-, inglise-, lätikeelne...).

Kliendi soovi korral töötame välja täieliku või piiratud veebiinterfeissi, kasutades kaasaegseid veebitehnoloogiaid. Põhjalikumat infot leiate viitelt Veebiinterfeissi kasutamine kaasaegsete arvestussüsteemide jaoks.

Tarnekomplekti kuulub kohandamine konkreetse ettevõtte tingimustele ja vajadustele, paigaldus, häälestamine ja personali täielik väljaõpetamine koos järgneva 1 aasta pikkuse tarkvara toega.

Soovi korral võime läbi viia programmi ERP võimaluste demonstreerimise Teie ettevõttes.

Tarkvara töötati välja Microsoft Accessi ja Microsoft SQL Serveri abil.

 

 

GSM: (+372) 5 03 28 23
e-mail: contact@net-working.ee

 
© Networking 2003
WebDisain © rocket88